ทีมแพทย์
AES CLASS Clinic

นอกจากเครื่องมือที่ทันสมัย และครบทุกด้านของการทำหัตถการ AES CLASS Clinic คลินิกที่เปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี ยังมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการครบทุกด้านของการทำหัตถการพร้อมดูแลคุณ เพื่อให้การ “รักษา ผิวสวย” และ “รักสวย ยกกระชับ” เป็นเรื่องง่าย และปลอดภัยสำหรับคุณ

ตารางทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ ประจำสาขาต่าง ๆ ของ
AES CLASS Clinic

พญ.กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 30  ปี เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรด้านการติดต่อกับผิวหนังที่สถาบัน Dermatology

พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 15 ปี 

พญ. นิดา เจตาภิวัฒน์

ทำงานด้านความงามมากกว่า 19 ปี

พญ.อรนุช จิรจริต

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 20  ปี

พญ. สิริรักษ์ ลายทองคำ

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 15 ปี

พญ.ภัทร์นฤน สถิรพงษะสุทธิ

ทำงานด้านความงามมากกว่า 10 ปี

นพ. คมกฤช วงค์ทิวานนท์

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 10  ปี

หมอพร

ว. 51001

พญ.พรพิมล สุทธิธรรมานันต์

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 4 ปี

นพ. กัลยกฤต อยู่รักษ์

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 10 ปี

พญ. เพียงจันทร์ พลจันทร

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 10  ปี

 

พญ. นุชจรินทร์ เตกะจรินทร์

ทำงานด้านความงามมากกว่า 10  ปี

พญ.นฤมล รัตนสุธีรานนท์

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 5  ปี

พญ. อินท์อร จันทนทัศน์

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 5 ปี

พญ. ปรียาภรณ์ มณีจันทร์

ทำงานด้านความงามมากกว่า 12 ปี 

 

พญ. อุไรวรรณ โลหะอนันต์พงศ์

ทำงานด้านความงามมากกว่า 18 ปี 

 

พญ. เปรมิกา วัชรพิมลพันธ์

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 10 ปี

พญ.ชนนิกานต์ เบี้ยวสมบูรณ์

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 6 ปี

พญ.นุชเนตร บุญยสิทธิเดช

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 7 ปี

พญ.ณิชมน โชคธนะศิริ

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 5 ปี

พญ.อัจฉรีย์ สันตินันตรักษ์

ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมากกว่า 10 ปี